Vision og værdier

Krogstenshave - stedet hvor livet leves med beboerne i fokus

  • Vi lægger vægt på livskvalitet og værdighed - er nytænkende og skaber kvalitet for beboerne.
  • Vi ser pårørende og frivillige som aktive medspillere - i at styrke skabelsen af liv.
  • Vi er engagerede og kompetente medarbejdere - som sætter en ære i at gøre en positiv forskel.

Læs mere om vores værdier

Dialog

Vi lytter aktivt - og er nysgerrige, positive og reflekterende

Vi taler med hinanden - og ikke om hinanden

Vi er alle opmærksomme på tid og sted - for dialog

Vi er empatiske og tager initiativ til løsningsorienteret dialog

Åbenhed

Vi er professionelle - og griber fremtiden

Vi deler vores viden - og lærer af hinanden

Vi er imødekommende og synlige

Vi har tillid til hinanden

Vi smiler - og har glade ansigter

Engagement

Vi er involverede og involverende

Vi går alle foran - og viser vejen

Vi er kompetente - og bruger vores faglige viden til nytænkning

Vi er med det der er - og spiller aktivt ind - for at gøre en positiv forskel